ใ ต้ เ ง า ต ะ วั น

ในตัวตนของมนุษย์นั้น มีหลายด้าน…หลายแง่…หลายมุม
สุดแต่จะพลิกด้านใดหรือมุมใดให้ใครได้เห็นเท่านั้น
..นวนิยายแห่งการฝ่าฟันเพื่อค้นหาคำตอบภายใต้ภาพลักษณ์อันงดงาม

ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 2255 เดือนมกราคม พ.ศ.2541

คํ า นํ า

ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีตำหนิ ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์พร้อม
ผู้คนก็เช่นกัน…สะอาด เก่งกาจ สูงส่ง งดงาม บางครั้งก็เป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อลวงตาผู้อื่นเท่านั้น ทุกชีวิตล้วนมีแง่มุมและเรื่องราวลึกล้ำซับซ้อนซึ่งต้องเก็บงำซุกซ่อนด้วยกันทั้งสิ้น… ก็ในดวงอาทิตย์ยังมีเงามืดและจุดดับรอคอยอยู่
คนที่ไม่ยอมรับความจริงในข้อนี้… ไม่ยอมรับสรรพสิ่งเช่นที่มันเป็นล้วนต้องเจ็บปวด
เช่นเดียวกับการไม่ยอมรับความเป็นปุถุชนของผู้อื่น ไม่ยอมรับแม้กระทั่งความผิดพลาดของตน กลับเฝ้าปฏิเสธแลผลักไส เพียงสร้างเกราะเพื่อเก็บกั้นลวงตา ก็เป็นความรวดร้าวอย่างยิ่งเช่นกัน
หากโลกนี้ไม่ได้มีแต่ความผิดพลาดและทุกข์ตรม มันมีความเสียสละ มิตรภาพ ความเห็นอกเห็นใจ ความรักและความสุข… การเดินทางผ่าน คือการต้องยอมรับมันทั้งสองด้าน
…ยอมรับอย่างเต็มใจ เดินผ่านไปให้ได้อย่างกล้าหาญร่าเริง
ไม่ว่าจะเป็นความมืดหรือแสงสว่าง…

คํ า โ ป ร ย

ดวงตะวัน สาดแสงอบอุ่นนำทาง
ลาลับพ้นขอบโค้งของท้องฟ้า
ด้วยการค่อยเคลื่อนคล้อยราโรยแสง

ดวงตะวันของ ปารีณา มิได้จากไปอย่างงดงามเช่นนั้น
แต่กลับสิ้นไร้ซึ่งรัศมีกระจ่าง..ตลอดกาล
ตั้งแต่ยังมิได้ทาบทาลงสู่พื้นดิน
เสมือนมีปมปริศนาอันมืดดำมาพาดผ่าน

คำตอบภาย ใต้เงาตะวัน ที่ เธอ เฝ้าค้นหา
กลับเป็นสิ่งคลี่คลายอีกหลายปมปัญหาอันซับซ้อน
ซึ่ง เธอ หรือ ใคร ก็มิเคยคาดฝัน

…เมื่อมรณกรรมและความหมองมัวของฉาย
เปรียบได้ดั่งเงามืดที่พาดลงบนแสงสว่างสดใส
ดุจดวงตะวันในชีวิตชองเธอ
ถึงวันนี้เราคงสามารถ
จุดแสงสว่างใหม่ๆ ขึ้นมาได้บ้างแล้ว…
เป็นแสงสว่างจากความรักและความจริงใจ
ที่สามารถละลายความเยือกเย็นของน้ำแข็ง
ที่เคยห่อหุ้มปารีณาอย่างมิดชิดลงได้…

คํ า นิ ย ม

ปิยะพร ศักดิ์เกษม เป็นนักเขียนที่กล่าวได้ว่า สร้างสรรค์ผลงานอย่างประณีต มีคุณภาพมาตรฐาน และมีพัฒนาการทางการเขียนอย่างเด่นชัด นวนิยายของเธอ ๒ เรื่องเคยลงพิมพ์ใน สกุลไทย ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ คือ ทรายสีเพลิง และ รากนครา
ใต้เงาตะวัน เป็นนวนิยายอีกเรื่องหนึ่งของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างอบอุ่นคับคั่ง จากบทที่หนึ่งถึงบทอวสานของเรื่องนี้ ผู้เขียนได้ทำให้ผู้อ่านมีความสุขและเพลิดเพลินไปกับโลกของตัวอักษรที่ผู้เขียนสามารถจัดแต่งขัดเกลาและ ‘ปลุก’ ให้มีชีวิตออกมาปรากฏเป็นตัวละครหลากหลายแบบ ทั้งในมุมมืดและมุมสว่าง ด้วยปรัชญาสำคัญจากผู้เขียนที่ต้องการเน้นว่า สรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ล้วนมีตำหนิหรือข้อบกพร่อง ไม่มีใครและอะไรที่สมบูรณ์พร้อม เช่นเดียวกับชีวิตของผู้คนที่มีทั้งความสูงส่ง สะอาด งดงาม และความผิดพลาดทุกข์ระทม ผู้ที่ไม่ยอมรับความจริง ย่อมเจ็บปวด โดยนัยตรงกันข้าม การเผชิญหน้ากับความจริงด้วยความเข้าใจ ความรักและมิตรภาพ จะทำให้คนเราเดินทางผ่านไปได้ด้วยดีทั่งในมุมมืดและมุมสว่าง

สุภัทร สวัสติรักษ์
บรรณาธิการอาวุโสนิตยสารสกุลไทย


(จากนิตยสาร สกุลไทย ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๓๑๓ ประจำวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒)
คำนิยม รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือนวนิยาย การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง ใต้เงาตะวัน

เรื่อง ใต้เงาตะวัน เป็นนวนิยายที่นำเสนอความคิดว่า เราไม่ควรคาดหวังและยึดมั่นว่าสิ่งที่เชื่อว่าดีจะต้องสมบูรณ์ดีเสิศทุกประการ ในขณะเดียวกันสิ่งที่เห็นว่าเลว ก็ใช่ว่าจะหาส่วนที่ดีมิได้เลย ดุจดวงตะวันอันยิ่งใหญ่ก็ยังมีจุดดับและเงามืด นวนิยายเรื่องนี้จึงแสดงให้เห็นว่า คนดีที่ใคร ๆ ยกย่องอาจจะมีจุดบกพร่องซ่อนเร้นอยู่
นวนิยายเรื่อง ใต้เงาตะวัน เปิดเผยแง่มุมชีวิตด้านมืดของตัวละครที่มีภาพลักษณ์งดงาม ดำเนินเรื่องโดยผ่านการสืบค้นหาความจริงของตัวละครเอกเพื่อแก้ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความทุจริต และคลี่คลายหาสาเหตุการตายอย่างมีเงื่อนงำของบุพการี ความจริงที่ค้นพบนั้นทำให้ตระหนักว่า โลกย่อมมีทั้งด้านมืดและด้านสว่าง สรรพสิ่งในโลกไม่มีความสมบูรณ์ดีพร้อม หากมีตำหนิหรือข้อบกพร่องไม่มากก็น้อย การยอมรับความจริงของชีวิตเป็นเรื่องที่ทำให้เจ็บปวด แต่การไม่ยอมรับความจริงกลับให้ความปวดร้าวยิ่งกว่า การเผชิญหน้ากับความจริงที่ขมขื่นอย่างกล้าหาญจึงเป็นคุณสมบัติสูงส่งข้อหนึ่งของความเป็นมนุษย์ ทำให้ก้าวพ้นความลวงไปสู่ธาตุแท้ของผู้อื่นและของตนเอง
นอกจากการนำเสนอแนวคิดที่แสดงปรัชญามนุษยนิยมอย่างแยบยลแล้ว นวนิยายเรื่อง ใต้เงาตะวัน ยังมีจุดเด่นด้านวรรณศิลป์ในการวางโครงเรื่องรัดกุม เร้าความสนใจ ชวนติดตามด้วยเหตุการณ์ลึกลับซับซ้อน เปิดเผยเงื่อนงำทีละน้อย ตัวละครทุกตัวมีความเป็นมนุษย์สมจริง มีความซับซ้อน และมีมิติลึกลับทางอารมณ์และจิตใจ ผู้เขียน มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างละเมียดละไม สร้างจินตภาพและสัมผัสอารมณ์ผู้อ่านอย่างลึกซึ้ง
นวนิยายเรื่อง ใต้เงาตะวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม เป็นนวนิยายที่ให้ความบันเทิงและเสนอสาระทางปัญญาไปพร้อมกัน จึงสมควรได้รับยกย่องเป็นนวนิยายดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓

คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดหนังสือดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๓
กลุ่มนวนิยาย

โฮมเพจนี้ มิใช่โฮมเพจที่เป็นทางการ จัดทำขึ้นเพื่อมีเจตนาเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณปิยะพร ศักดิ์เกษมและผลงานของเธอ 
มิได้ทำขึ้นเพื่อการค้าหรือผลประโยชน์อื่นใด ลิขสิทธิ์ของงานที่อ้างถึงและอ้างอิงยังเป็นของเจ้าของงานเช่นเดิม