แ ส ง ต ะ วั น ใ น ส า ย ห ม อ ก

รวมเรื่องสั้นหลากการเดินทางของความรัก
..ความอบอุ่นของหัวใจที่สัมผัสได้ เมื่อความรักเดินทางมาถึง

คํ า นํ า

จากปี พ.ศ.2524-2532 คือช่วงเวลาที่ชีวิตประจำวันยังคงหมุนวนจนจับไม่ค่อยอยู่มือ ความคิดและความพยายามที่จะเขียนนวนิยายขนาดยาวก็ไม่เข้าไคล-ไม่พร้อมบ่ม
เรื่องสั้นทั้งหมดนี้คือเรื่องสั้นที่เขียนขึ้นในช่วงเวลานั้น หากเรื่องสั้นทั้งหมดนี้ที่แท้ก็คือ นวนิยายขนาดสั้น และที่แท้ก็คือช่องระบายทางออกของคนอยากเขียนที่รักจะเขียน แต่ยังหาจุดเริ่มต้นไม่เจอ
ถ้าคุณไม่เคยคิดว่าความรักและอารมณ์เป็นน้ำที่นิ่งจนเน่า หรือความฝันความหวังที่แสนหวานของใครเป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อล้าสมัย คุณก็คงสบายใจและเปิดผ่านอ่านทุกหน้าของหนังสือเล่มนี้ได้ด้วยความสุข เช่นเดียวกับผู้ที่เขียน สุข-เมื่อได้เขียน

คํ า โ ป ร ย

ในช่วงชีวิตของคนเรา…
ไม่ว่าใครก็ตาม
คงจะต้องเคยมีสักครั้ง
ที่รู้สึกว่าการกระทำและการตัดสินของตนนั้น
มันผิดพลาดไปเสียหมด
และคงจะต้องมานั่งนึกย้อนเสียดาย
ได้แต่ตำหนิตัวเองอยู่ตามลำพัง…
…ระหว่างการมีชีวิตอยู่เงียบๆโดยปราศจากเขา
ซุกซ่อนตัวเองอยู่ในเกราะกำบังจนตลอดชีวิต
กับการเสี่ยงที่จะต่อสู้เพื่อจะได้อยู่เคียงข้างเขา
ปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการทั้งมวล
เปิดเผยความต้องการของตัวเอง
และสู้เพื่อให้ได้มาอย่างกล้าหาญ
โดยไม่คำนึงว่าผลลัพธ์มันจะเป็นเช่นไร
ฉันจะเลือกทางไหน…
. . . . . . . . . . .
ความรัก…
มักเริ่มต้นขึ้นในหัวใจ
ประดุจดอกไม้ไหว
ที่ได้สัมผัสไออุ่นแห่งแสงแดด
แต่กาลเวลา…
ก็อาจทำให้ความรักเปลี่ยนแปลง
หากขาดความเข้าใจ
ระหว่างหัวใจสองดวง
. . . . . . . . . . .
แสงตะวันในสายหมอก
รวมเรื่องสั้นหลากการเดินทางของความรัก
ที่จะทำให้คุณอยากเอ่ยคำว่า “รัก”
ให้คนที่คุณรักฟังอีกครั้ง

โฮมเพจนี้ มิใช่โฮมเพจที่เป็นทางการ จัดทำขึ้นเพื่อมีเจตนาเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณปิยะพร ศักดิ์เกษมและผลงานของเธอ 
มิได้ทำขึ้นเพื่อการค้าหรือผลประโยชน์อื่นใด ลิขสิทธิ์ของงานที่อ้างถึงและอ้างอิงยังเป็นของเจ้าของงานเช่นเดิม