รางวัลต่างๆ

 • ทรายสีเพลิง ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2537 ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • รากนครา ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2541 ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2541)
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2540 รับโล่จากศูนย์วัฒนธรรมของจังหวัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2541
 • ใต้เงาตะวัน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2543
 • รากนครา ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 6 เล่ม S.E.A.WRITE AWARD
 • ใต้เงาตะวัน ได้รับยกย่องจาก “กลุ่มรวมพลคนอ่าน” ประจำปี พ.ศ.2543
 • บัลลังก์แสงเดือน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2545 ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ (จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2545)
 • ลับแลลายเมฆ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2546 ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ (จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2546)
 • ในวารวัน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2549 ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ (จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2549)

ลำดับงานและงานเขียน

ในนามปากกาอื่นพ.ศ.2510 – 2521 (วัยเรียน)

 • เรื่องสั้น 1 เรื่อง ลงพิมพ์ในคอลัมน์ “น้องใหม่ที่รัก” (อาเอียดบอกไว้ว่า..”จำไม่ได้แน่นอนนักว่าลงพิมพ์ในนิตยสารคุณหญิง(ยุคแรก) หรือกุลสตรี”)
 • กลอน 1 บทลงพิมพ์ในนิตยสาร ลลนา

(ทั้งหมดนี้ไม่ทราบชื่อเรื่องและนามปากกาที่ใช้ค่ะ)
ในนามปากกา “ปิยะพร ศักดิ์เกษม”พ.ศ.2522

 • บทความแปล 1 เรื่อง ลงพิมพ์ในนิตยสาร 21 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนตุลาคม

พ.ศ.2523

 • เรื่องสั้นเรื่องแรก “สายรุ้งสลาย” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 1336 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2523

พ.ศ.2524

 • เรื่องสั้น “สายสัมพันธ์” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 1399 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2524
 • เรื่องสั้น “คุณจ้อ” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1417 เดือนธันวาคม พ.ศ.2524

พ.ศ.2527 – 2529

 • เขียนนวนิยายเรื่องแรก “ตะวันทอแสง” ส่งให้นิตยสารสกุลไทยพิจารณา

พ.ศ.2530

 • เรื่องสั้น 3 ตอนจบ “ยามเมื่อลมพัดหวน” ลงพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน ฉบับที่ 249 – 251 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2530
 • เรื่องสั้น 2 ตอนจบ “แสงตะวันในสายหมอก” ลงพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน ฉบับที่ 256 – 257 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2530

พ.ศ.2532

 • เรื่องสั้น 5 ตอนจบ “ณ ที่ปลายของสายรุ้ง” ลงพิมพ์ในนิตยสารขวัญเรือน ฉบับที่ 412 – 416 เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.2532
 • เรื่องสั้น “ข้ามฟ้า” ลงพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน ฉบับที่ 294 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2532

พ.ศ.2533

 • นวนิยายเรื่องแรก “ตะวันทอแสง” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 1881 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2533

พ.ศ.2534

 • นวนิยายเรื่อง “ระบำดาว” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 1916 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2534
 • รวมเล่มนวนิยาย “ตะวันทอแสง”

พ.ศ.2535

พ.ศ.2536

พ.ศ.2537

พ.ศ.2538

พ.ศ.2539

 • นวนิยายเรื่อง “ทางสายธาร” ลงพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน ฉบับที่ 466 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2539
 • นวนิยายเรื่อง “รากนครา” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 43 ฉบับที่ 2194 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2539
 • รวมเล่มนวนิยาย “เรือนศิรา”
 • รวมเล่มนวนิยาย “สุดสมรภูมิ”
 • นวนิยายเรื่อง “ดอกไม้ในป่าหนาว” เป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 นำแสดงโดย จอย ศิริลักษณ์ และอู๋ ธนากร
 • นวนิยายเรื่อง “ทรายสีเพลิง” เป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 นำแสดงโดย ลลิตา วิลลี่ และโดโด้

พ.ศ.2540

 • รวมเล่มนวนิยาย “รากนครา”
 • นวนิยายเรื่อง “ตะวันทอแสง” เป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 นำแสดงโดย สุวนันท์ และพีท ทองเจือ

พ.ศ.2541

 • นวนิยายเรื่อง “ใต้เงาตะวัน” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 2255 เดือนมกราคม พ.ศ.2541
 • รวมเล่มนวนิยาย “ทางสายธาร”
 • นวนิยายเรื่อง “รากนครา” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการ พัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2541

พ.ศ.2542

 • สารคดีท่องเที่ยว 2 ตอนจบ “เยือนท่าไททานิก” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 45 ฉบับที่ 2315 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2542
 • นวนิยายเรื่อง “ในบ่วงมนตรา” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 45 ฉบับที่ 2312 เดือนเมษายน พ.ศ.2542
 • รวมเล่มนวนิยาย “ใต้เงาตะวัน”

พ.ศ.2543

 • นวนิยายเรื่อง “บัลลังก์แสงเดือน” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 46 ฉบับที่ 2375 เดือนเมษายน พ.ศ.2543
 • รวมเล่มนวนิยาย “ในบ่วงมนตรา”
 • นวนิยายเรื่อง ใต้เงาตะวัน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2543
 • นวนิยายเรื่อง รากนครา ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 6 เล่ม S.E.A.WRITE AWARD
 • นวนิยายเรื่อง “รากนครา” เป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 นำแสดงโดย อั้ม พัชราภา, บรู๊ค ดนุพร และนุ่น วรนุช
 • นวนิยายเรื่อง ใต้ร่มไม้เลื้อยเรือนศิรา เป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 นำแสดงโดย แซม ยุรนันท์ (พัทธ์) ปิยะนุช ปานประดับ (อรพิม) นาวิน ต้าร์ (อริน) และ เอิน กัลยกร (พิมลพันธ์)

พ.ศ.2544

 • นวนิยายเรื่อง “ลับแลลายเมฆ” ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2443 ปีที่ 47 ประจำวันอังคารที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2544
 • รวมเล่มนวนิยาย “บัลลังก์แสงเดือน” เดือนมิถุนายน พ.ศ.2544

พ.ศ.2545

พ.ศ.2546

 • นวนิยายเรื่อง ลับแลลายเมฆ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546
 • นวนิยายเรื่องใหม่ “ในวารวัน” ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย
 • รวมเล่มนวนิยาย “บ้านร้อยดอกไม้” เดือนธันวาคม พ.ศ.2546

พ.ศ.2547

 • นวนิยายเรื่องใหม่ “สะพานแสงคำ” ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารขวัญเรือน ฉบับปักษ์หลังเดือนพฤษภาคม
 • พิมพ์ใหม่ ปกใหม่ นวนิยาย “แสงตะวันในสายหมอก” เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2547
 • พิมพ์ใหม่ ปกใหม่ นวนิยาย “ดอกไม้ในป่าหนาว” เดือนสิงหาคม พ.ศ.2547

พ.ศ.2548

 • รวมเล่มนวนิยาย “ในวารวัน” เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2548
 • นวนิยายเรื่อง “บ้านร้อยดอกไม้” เป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 นำแสดงโดย นุ่น วรนุช และอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร
 • นวนิยายเรื่องใหม่ “วาวพลอย” ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย
 • พิมพ์ใหม่ ปกใหม่ นวนิยาย “ในบ่วงมนตรา” เดือนมิถุนายน พ.ศ.2548

และ พ.ศ.2549

 • นวนิยายเรื่อง “ในวารวัน” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2549
 • พิมพ์ใหม่ ปกใหม่ นวนิยาย “ตะวันทอแสง” เดือนมีนาคม พ.ศ.2549
 • พิมพ์ใหม่ ปกใหม่ นวนิยาย “ระบำดาว” เดือนมีนาคม พ.ศ.2549
 • พิมพ์ใหม่ ปกใหม่ นวนิยาย “ทางสายธาร” เดือนมีนาคม พ.ศ.2549
 • รวมเล่มนวนิยาย “วาวพลอย” เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2549

โฮมเพจนี้ มิใช่โฮมเพจที่เป็นทางการ จัดทำขึ้นเพื่อมีเจตนาเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณปิยะพร ศักดิ์เกษมและผลงานของเธอ 
มิได้ทำขึ้นเพื่อการค้าหรือผลประโยชน์อื่นใด ลิขสิทธิ์ของงานที่อ้างถึงและอ้างอิงยังเป็นของเจ้าของงานเช่นเดิม