รางวัลที่ได้รับ

รางวัลต่างๆ

ทรายสีเพลิง ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2537 ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

รากนครา ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2541 ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2541)

ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2540 รับโล่จากศูนย์วัฒนธรรมของจังหวัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2541

ใต้เงาตะวัน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2543

รากนครา ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 6 เล่ม S.E.A.WRITE AWARD

ใต้เงาตะวัน ได้รับยกย่องจาก “กลุ่มรวมพลคนอ่าน” ประจำปี พ.ศ.2543

บัลลังก์แสงเดือน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2545 ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ (จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2545)

ลับแลลายเมฆ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2546 ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ (จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2546)

ในวารวัน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2549 ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ (จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2549)

ลำดับงานและงานเขียน

ในนามปากกาอื่นพ.ศ.2510 – 2521 (วัยเรียน)

เรื่องสั้น 1 เรื่อง ลงพิมพ์ในคอลัมน์ “น้องใหม่ที่รัก” (อาเอียดบอกไว้ว่า..”จำไม่ได้แน่นอนนักว่าลงพิมพ์ในนิตยสารคุณหญิง(ยุคแรก) หรือกุลสตรี”)

กลอน 1 บทลงพิมพ์ในนิตยสาร ลลนา

(ทั้งหมดนี้ไม่ทราบชื่อเรื่องและนามปากกาที่ใช้ค่ะ)
ในนามปากกา “ปิยะพร ศักดิ์เกษม”พ.ศ.2522

บทความแปล 1 เรื่อง ลงพิมพ์ในนิตยสาร 21 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนตุลาคม

พ.ศ.2523

เรื่องสั้นเรื่องแรก “สายรุ้งสลาย” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 1336 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2523

พ.ศ.2524

เรื่องสั้น “สายสัมพันธ์” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 1399 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2524
เรื่องสั้น “คุณจ้อ” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1417 เดือนธันวาคม พ.ศ.2524

พ.ศ.2527 – 2529

เขียนนวนิยายเรื่องแรก “ตะวันทอแสง” ส่งให้นิตยสารสกุลไทยพิจารณา

พ.ศ.2530

เรื่องสั้น 3 ตอนจบ “ยามเมื่อลมพัดหวน” ลงพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน ฉบับที่ 249 – 251 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2530
เรื่องสั้น 2 ตอนจบ “แสงตะวันในสายหมอก” ลงพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน ฉบับที่ 256 – 257 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2530

พ.ศ.2532

เรื่องสั้น 5 ตอนจบ “ณ ที่ปลายของสายรุ้ง” ลงพิมพ์ในนิตยสารขวัญเรือน ฉบับที่ 412 – 416 เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.2532
เรื่องสั้น “ข้ามฟ้า” ลงพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน ฉบับที่ 294 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2532

พ.ศ.2533

นวนิยายเรื่องแรก “ตะวันทอแสง” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 1881 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2533

พ.ศ.2534

นวนิยายเรื่อง “ระบำดาว” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 1916 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2534
รวมเล่มนวนิยาย “ตะวันทอแสง”

พ.ศ.2535

นวนิยายเรื่อง “ทรายสีเพลิง” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 1951 เดือนมีนาคม พ.ศ.2535
รวมเล่มนวนิยาย “ระบำดาว”

พ.ศ.2536

นวนิยายเรื่อง “ใต้ร่มไม้เลื้อย” ลงพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน ฉบับที่ 387 เดือนเมษายน พ.ศ.2536
นวนิยายเรื่อง “สุดสมรภูมิ” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 2017 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2536
นวนิยายเรื่อง “ดอกไม้ในป่าหนาว” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 2039 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2536
สารคดีท่องเที่ยว 4 ตอนจบ “จากชลบุรีถึงบางปะอิน” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 2045 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2536
รวมเล่มนวนิยาย “ทรายสีเพลิง”
รวมเล่มเรื่องสั้น “แสงตะวันในสายหมอก”

พ.ศ.2537

นวนิยายเรื่อง “กิ่งไผ่-ใบรัก” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 2085 เดือนตุลาคม พ.ศ.2537
รวมเล่มนวนิยาย “ดอกไม้ในป่าหนาว”
รวมเล่มนวนิยาย “ใต้ร่มไม้เลื้อย”
นวนิยายเรื่อง ทรายสีเพลิง ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2537

พ.ศ.2538

สารคดีท่องเที่ยว 6 ตอนจบ “ดูบอล ดูละคร แล้วย้อนดูระบำ” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 41ฉบับที่ 2102 เดือนมกราคม พ.ศ.2538
นวนิยายเรื่อง “เรือนศิรา” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 2117 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2538
รวมเล่มนวนิยาย “กิ่งไผ่-ใบรัก”

พ.ศ.2539

นวนิยายเรื่อง “ทางสายธาร” ลงพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน ฉบับที่ 466 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2539
นวนิยายเรื่อง “รากนครา” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 43 ฉบับที่ 2194 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2539
รวมเล่มนวนิยาย “เรือนศิรา”
รวมเล่มนวนิยาย “สุดสมรภูมิ”
นวนิยายเรื่อง “ดอกไม้ในป่าหนาว” เป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 นำแสดงโดย จอย ศิริลักษณ์ และอู๋ ธนากร
นวนิยายเรื่อง “ทรายสีเพลิง” เป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 นำแสดงโดย ลลิตา วิลลี่ และโดโด้

พ.ศ.2540

รวมเล่มนวนิยาย “รากนครา”
นวนิยายเรื่อง “ตะวันทอแสง” เป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 นำแสดงโดย สุวนันท์ และพีท ทองเจือ

พ.ศ.2541

นวนิยายเรื่อง “ใต้เงาตะวัน” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 2255 เดือนมกราคม พ.ศ.2541
รวมเล่มนวนิยาย “ทางสายธาร”
นวนิยายเรื่อง “รากนครา” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการ พัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2541

พ.ศ.2542

สารคดีท่องเที่ยว 2 ตอนจบ “เยือนท่าไททานิก” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 45 ฉบับที่ 2315 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2542
นวนิยายเรื่อง “ในบ่วงมนตรา” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 45 ฉบับที่ 2312 เดือนเมษายน พ.ศ.2542
รวมเล่มนวนิยาย “ใต้เงาตะวัน”

พ.ศ.2543

นวนิยายเรื่อง “บัลลังก์แสงเดือน” ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 46 ฉบับที่ 2375 เดือนเมษายน พ.ศ.2543
รวมเล่มนวนิยาย “ในบ่วงมนตรา”
นวนิยายเรื่อง ใต้เงาตะวัน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2543
นวนิยายเรื่อง รากนครา ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 6 เล่ม S.E.A.WRITE AWARD
นวนิยายเรื่อง “รากนครา” เป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 นำแสดงโดย อั้ม พัชราภา, บรู๊ค ดนุพร และนุ่น วรนุช
นวนิยายเรื่อง “ใต้ร่มไม้เลื้อย-เรือนศิรา” เป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 นำแสดงโดย แซม ยุรนันท์ (พัทธ์) ปิยะนุช ปานประดับ (อรพิม) นาวิน ต้าร์ (อริน) และ เอิน กัลยกร (พิมลพันธ์)

พ.ศ.2544

นวนิยายเรื่อง “ลับแลลายเมฆ” ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2443 ปีที่ 47 ประจำวันอังคารที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2544
รวมเล่มนวนิยาย “บัลลังก์แสงเดือน” เดือนมิถุนายน พ.ศ.2544

พ.ศ.2545

นวนิยายเรื่อง บัลลังก์แสงเดือน ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2545
รวมเล่มนวนิยาย “ลับแลลายเมฆ” เดือนสิงหาคม พ.ศ.2545
นวนิยายเรื่อง “บ้านร้อยดอกไม้” ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย

พ.ศ.2546

นวนิยายเรื่อง ลับแลลายเมฆ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546
นวนิยายเรื่องใหม่ “ในวารวัน” ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย
รวมเล่มนวนิยาย “บ้านร้อยดอกไม้” เดือนธันวาคม พ.ศ.2546

พ.ศ.2547

นวนิยายเรื่องใหม่ “สะพานแสงคำ” ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารขวัญเรือน ฉบับปักษ์หลังเดือนพฤษภาคม
พิมพ์ใหม่ ปกใหม่ นวนิยาย “แสงตะวันในสายหมอก” เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2547
พิมพ์ใหม่ ปกใหม่ นวนิยาย “ดอกไม้ในป่าหนาว” เดือนสิงหาคม พ.ศ.2547

พ.ศ.2548

รวมเล่มนวนิยาย “ในวารวัน” เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2548
นวนิยายเรื่อง “บ้านร้อยดอกไม้” เป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 นำแสดงโดย นุ่น วรนุช และอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร
นวนิยายเรื่องใหม่ “วาวพลอย” ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย
พิมพ์ใหม่ ปกใหม่ นวนิยาย “ในบ่วงมนตรา” เดือนมิถุนายน พ.ศ.2548

และ พ.ศ.2549

นวนิยายเรื่อง “ในวารวัน” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2549
พิมพ์ใหม่ ปกใหม่ นวนิยาย “ตะวันทอแสง” เดือนมีนาคม พ.ศ.2549
พิมพ์ใหม่ ปกใหม่ นวนิยาย “ระบำดาว” เดือนมีนาคม พ.ศ.2549
พิมพ์ใหม่ ปกใหม่ นวนิยาย “ทางสายธาร” เดือนมีนาคม พ.ศ.2549
รวมเล่มนวนิยาย “วาวพลอย” เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2549

โฮมเพจนี้ มิใช่โฮมเพจที่เป็นทางการ จัดทำขึ้นเพื่อมีเจตนาเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณปิยะพร ศักดิ์เกษมและผลงานของเธอ 
มิได้ทำขึ้นเพื่อการค้าหรือผลประโยชน์อื่นใด ลิขสิทธิ์ของงานที่อ้างถึงและอ้างอิงยังเป็นของเจ้าของงานเช่นเดิม