ประวัติ

นามปากกา

ปิยะพร ศักดิ์เกษม

ชื่อนามสกุลจริง

นันทพร ศานติเกษม (เอียด)

ที่มาของนามปากกา

อาเอียดเคยเฉลยให้พวกเราฟังว่า..
“พร” มาจากคำท้ายของชื่อจริง
“เกษม”มาจากคำท้ายของนามสกุลของเรา
ส่วนคำว่า “ปิยะ” กับ “ศักดิ์” มาจากชื่อของเขาค่ะ
…เขาไหนน่ะหรือคะ? ก็พี่เปีย ลุงเปีย หรืออาเปียไง…
เอามาต่อกันได้เป็นชื่อนามสกุลชุดใหม่ เขียนแล้วดูกะทัดรัด
ความหมายดีทั้งรูปทั้งเสียง ก็เลยเลือกใช้เป็นนามปากกา
ลืมบอกไป “ปิยะ” แปลว่าที่รักค่ะ…

อย่าเพิ่งงงค่ะ ปัจจุบันอาเอียดสมรสแล้ว
กับคุณปิยะศักดิ์ ศานติเกษม (เปีย) ไงคะ
(โอ๊ยโย๋ มดมาจากไหนไม่รู้ค่ะ ไต่ขึ้นจอเต็มเลยค่าอาเอียด ฮิฮิ)

การศึกษา

 

  • ระดับประถมศึกษา ร.ร.อนุบาลชลบุรี
  • ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ และร.ร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
  • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

จุดเริ่มต้น

ริ่มสนใจงานเขียนมาตั้งแต่วัยเด็ก โดยมีพื้นฐานจากการรักการอ่าน
ได้รับการส่งเสริมจากบิดามารดา สนใจและรักหนังสือทุกประเภท
โดยเฉพาะนวนิยายและวรรณคดี …เมื่อเรียนจบ ได้ทดลองเขียนเรื่องสั้น
ส่งไปลงตามนิตยสารต่างๆ เช่น สกุลไทย ขวัญเรือน ดิฉัน…
และได้รับการคัดเลือกให้ลงพิมพ์เรื่อยมา จนกระทั่งคุณสุภัทร สวัสดิรักษ์
บรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย เปิดรับนวนิยายของนักเขียนหน้าใหม่
จึงได้ทดลองเขียนนวนิยายซึ่งเป็นงานที่ถนัดและสนใจมากที่สุด
ส่งไปทางไปรษณีย์ เมื่อนวนิยายเรื่องแรกคือเรื่อง “ตะวันทอแสง”
ได้ลงพิมพ์ในปี พ.ศ.2533 ก็ได้เขียนนวนิยายลงพิมพ์นิตยสารสกุลไทย
และอื่นๆ มาตลอด

คำพูดตอนหนึ่งของ
คุณสุภัทร สวัสดิรักษ์
ในบทสัมภาษณ์ของ
นิตยสาร “ชีวิตงาน”
(เครือหนังสือพิมพ์
Bangkok post)
ฉบับวันจันทร์ที่ 29
มกราคม 2544
ได้กล่าวถึงอาเอียด
ไว้ว่า..

ปัจจุบัน

รับราชการสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
และเขียนนวนิยายเท่าที่จะมีเวลาว่างจากงานประจำ

หลักการทำงาน

ทำทุกอย่างด้วยความรักความสุขและเต็มกำลังความสามารถเสมอ

รายละเอียดอื่นๆ

  • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 12 ฉบับ 3700 ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 2541 หน้าจุดประกายวรรณกรรม
  • นิตยสารสกุลไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 2091 ประจำวันอังคารที่ 15 พ.ย.2538, ปีที่ 41 ฉบับที่ 2123 ประจำวันอังคารที่27 มิ.ย.2538, ปีที่ 413 ฉบับที่ 2194 ประจำวันอังคารที่ 5 พ.ย.2539, ปีที่ 44 ฉบับที่ 2273 ประจำวันอังคารที่ 12 พ.ค.2541, ปีที่ 44 ฉบับที่ 2294 ประจำวันอังคารที่ 6 ต.ค.2541 , ปีที่ 46 ฉบับที่ 2383 ประจำวันอังคารที่ 20 มิ.ย. 2543
  • นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันอังคารที่ 28 มิ.ย. 2541
  • นิตยสารศรีสยาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 54 ประจำวันที่ 16-31 เม.ย.2541, นิตยสารศรีสยาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 60 ประจำวันที่ 16-31 ก.ค.2541
  • เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 426 วันที่ 31 กรกฎาคม- 6 สิงหาคม พ.ศ. 2543
  • นสพ.มติชนรายวัน ปีที่ 23 ฉบับที่ 8261 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543

บทวิจารณ์งานของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม

โฮมเพจนี้ มิใช่โฮมเพจที่เป็นทางการ จัดทำขึ้นเพื่อมีเจตนาเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณปิยะพร ศักดิ์เกษมและผลงานของเธอ 
มิได้ทำขึ้นเพื่อการค้าหรือผลประโยชน์อื่นใด ลิขสิทธิ์ของงานที่อ้างถึงและอ้างอิงยังเป็นของเจ้าของงานเช่นเดิม