บั ล ลั ง ก์ แ ส ง เ ดื อ น

เหตุและผลบางครั้งอาจทำให้คนเกิดความแตกต่าง
แต่ความรักจะเชื่อมความแตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียว
..ความรักและเหตุผลที่ต้องดำเนินไปพร้อมกัน..

ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย
ฉบับที่ 2376 ปีที่ 46 ประจำวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2543
ถึงฉบับที่ 2432 ปีที่ 47 ประจำวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2544

คํ า นํ า

เหตุและผลคือหลักการหนึ่งในการดำเนินชีวิต…หากมิใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง…ไม่สามารถตอบได้ทุกเรื่องทุกคำถาม ในเมื่อแต่ละคนจะต้องเผชิญปัญหาในแง่มุมที่ไม่เหมือนกัน ต่างฝ่ายก็ต้องมีเหตุและผลที่ต่างกันไว้รองรับมุมของตัว
ความรักต่างหากที่จะทำให้เรายอมรับและเข้าใจ…ทำให้เราสามารถตอบได้ทุกคำถาม ไม่ว่าจะมองจากมุมที่ห่งไกลกันสักแค่ไหน…ทำให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับเพื่อเข้าใจทุกเส้นทาง ทุกการตัดสินใจ ทุกความรู้สึก…ทุกความแตกต่างแห่งวิถีของมนุษย์ทุกคน
ความรักจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้าม…มันสร้างได้ทุกสิ่งทุกอย่าง สร้างปราสาทได้จากซากปรักหักพัง…เยียวยาได้ทุกบาดแผล ไม่ว่าบาดแผลนั้นจะสาหัสสากรรจ์สักแค่ไหน
…เพียงแค่เราจะหยุดเรียกร้อง รู้จักให้ความรัก เท่า ๆ กับที่รู้จักรับความรัก…เพื่อพาไปสู่ความเข้าใจ พาไปสู่การยอมรับในกันและกันในท้ายที่สุด

คํ า โ ป ร ย

เมื่อเกียรติศักดิ์และความภาคภูมิถูกพรากไปจากเธอ
เมื่อกำแพงแห่งทิฐิที่สะด้วยหนามแหลมจึงก่อตัวขึ้น
ห่อหุ้มดวงใจจนแข็งแกร่ง
เหตุและผลเท่านั้นที่เธอพยายามค้นหา
จนมองข้ามความรักและความต้องการของตนเอง

โดยไม่คาดคิด…
สิ่งที่เธอเรียกร้อง
ได้ทำให้ละทิ้งโอกาสสำคัญในชีวิต
อย่างที่ไม่อาจได้คืนกลับมา
และเธอก็กำลังจะสูญเสียอีกสิ่งหนึ่งไป
หากยังกลบฝังความรักและความต้องการไว้
ภายในเนื้อใจอันยะเยียบ
ไม่ให้แทงทะลุขึ้นมารับแสงอบอุ่น
จากคนที่รักและหวังดีกับเธอตลอดมา

โฮมเพจนี้ มิใช่โฮมเพจที่เป็นทางการ จัดทำขึ้นเพื่อมีเจตนาเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณปิยะพร ศักดิ์เกษมและผลงานของเธอ 
มิได้ทำขึ้นเพื่อการค้าหรือผลประโยชน์อื่นใด ลิขสิทธิ์ของงานที่อ้างถึงและอ้างอิงยังเป็นของเจ้าของงานเช่นเดิม